Werving en selectie bij Voedselbanken NL

De voedselbank is op zoek naar hoog gekwalificeerde vrijwilligers voor staf-functies. Het vinden van vrijwilligers voor leidinggevende, beleidsvoorbereidende en coördinerende functies blijkt een lastig vraagstuk in de praktijk. Wij hebben met hen een overeenkomst gesloten om hierin een doorbraak te realiseren ism Rijnconsult.

De eerste prioriteit: zoeken naar een oplossing voor het versterken van de werving van nieuwe vrijwilligers voor het VBservicecentrum en in het verlengde daarvan voorde distributiecentra en voedselbanken. Daarbij gaat het vooral om versterking op kennisgebieden zoals Personeel & Organisatie, Logistiek en ICT. Wij zijn er van overtuigd dat de doelstellingen van de Voedselbank voldoende aansprekend zijn voor bijvoorbeeld jonge professionals, mensen die (tijdelijk) niet deelnemen aan het arbeidsproces of mensen aan het einde van hun carrière om een hoogwaardige bijdrage te leveren.

Samen met de voedselbank gaan we een geolied proces van werving en selectie inrichten. We zoeken hiervoor mensen die bereid zijn zich meerjarig vrijwillig te verbinden aan de organisatie voor één tot twee dagen per week. De samenwerking begint op beperkte schaal in Houten ter ondersteuning van het bestuur van Voedselbanken Nederland. Als het daar goed werkt, wordt gezocht naar verbreding in het land. De overeenkomst is meerjarig.

Voor dit vraagstuk werken wij intensief samen met onze business-partner Rieken & Oomen, specialist op het gebied van werving en selectie van hoger kader. De combinatie van onze ervaring in de markt en het ruime netwerk van Rieken & Oomen gaan we samen met het bestuur en huidige vrijwilligers invulling geven aan dit unieke vraagstuk. 

Met de samenwerkingsovereenkomst bouwen wij voort op een rijke traditie van maatschappelijke betrokkenheid, een traditie die ook mede bepalend was voor het toekennen van onze titel Houtense Onderneming van 2013/2014.

>> Lees hier het artikel in de Mee-deler van De Voedselbank