Heeft u al een levende organisatie?

Over het sterftecijfer c.q. levensduur van organisaties wordt het nodige geschreven door een gevarieerde groep van auteurs. De meest gehanteerde literatuur in dit kader is echter al wat jaren geleden opgesteld, tussen 1980 en 2000. Allemaal zijn ze het eens over één ding: deze levensduur wordt steeds korter. Volgens Arie de Geus, die in 1997 het boek ‘De levende onderneming’ schreef ligt de levensduur gemiddeld op 12,5 jaar. Organisatieadviesbureau Rijnconsult bestaat 40 jaar en werving- en selectiebureau Rieken & Oomen 30 jaar. Best een prestatie dus.

Hoe kan een organisatie blijven bestaan in een sterk veranderende omgeving? Welke condities zijn daarbij van belang? In dit artikel ga ik in op een aantal randvoorwaarden die van cruciaal belang blijken voor het duurzaam voortbestaan van organisaties.

Lees het artikel >>