Diversiteit in Raden van Toezicht Deel 5 - Doelgroepen

Bij 43 procent van de Amerikaanse koppels neemt de vrouw de belangrijke beslissingen over het huishouden. Dat gaat van financiële beslissingen en belangrijke aankopen tot de planning voor het weekend en waar op televisie naar gekeken wordt.

Vrouwen maken dus in een groot deel van de gevallen de keuze om een product wel of niet te kopen. Als je dit tot je door laat dringen, dan is het eigenlijk nog gekker dat er zo weinig vrouwen in Raden van Toezicht van commerciële bedrijven zitten. Zij zijn tenslotte in veel gevallen hun klanten. Je zou zeggen dat je zo’n belangrijk perspectief, van je belangrijkste klantengroep, toch in je Raad van Toezicht vertegenwoordigd zou willen zien?

Maar dit geldt niet alleen voor commerciële organisaties. Ook binnen maatschappelijke organisaties is het perspectief van belangrijke klantengroepen vaak niet in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd. Denk bijvoorbeeld eens aan een organisatie voor ouderenzorg. Een steeds groter gedeelte van hun cliënten is niet van origine Nederlands. Zij hebben andere ideeën/wensen over zorg en dus ook andere ideeën over de kwaliteit van de zorg. 

Onlangs kregen wij bij Rieken & Oomen de vraag om specifiek iemand met een niet Nederlandse achtergrond te werven voor de Raad van Toezicht van een grote regionale MBO-instelling. Hun leerlingenpopulatie bestond voor het overgrote deel uit leerlingen met een migratie achtergrond. Daarom vonden zij het belangrijk dat er in hun Raad van Toezicht iemand met een multiculturele achtergrond vertegenwoordigd was, om zo binnen de Raad van Toezicht specifieke kennis in te brengen waar het gaat om multiculturele aspecten binnen het MBO-onderwijs.

Het is meer en meer van belang dat Raden van Toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving representeren, of in ieder geval de doelgroep van de organisatie waar men toezichthouder is.

Afhankelijk van je product/dienst is het dus aan te bevelen om in de Raad van Toezicht ervoor te zorgen dat tenminste één persoon het perspectief van jouw belangrijkste doelgroep vertegenwoordigt.

Vraag dus aan de marketingmanager om aan de Raad van Toezicht een overzicht van de doelgroep(en) van de organisatie te presenteren en gebruik deze informatie om na te denken over de samenstelling van de RvT. Toezichthouden is niet alleen het goedkeuren van de jaarrekening, maar kan haar toegevoegde waarde vergroten door het perspectief van de klant/cliënt in de discussie te positioneren. 

 

Auteur(s):

Karin Straus