HR adviseur Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Organisatie

Stichting BOOR

Status

Succesvol ingevuld

Locatie

Rotterdam

Door de kwaliteit van je advies en je resultaatgerichtheid lever je mede een belangrijke bijdrage aan de invoering van passend onderwijs binnen het speciaal onderwijs.