Interview Boardroom Zorg

Hoe je goede zorg levert tegen een betaalbare prijs? Dit was een van de vragen die Boardroom Zorg stelde aan Esther van Engelshoven. Esther is door ons geplaatst als algemeen directeur van de zorggroep Huisartsenzorg Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL). Een mooi voorbeeld van geijkte patronen doorbreken, en doorvragen tijdens het selectieproces. Haar persoonlijkheid paste precies bij deze functie en ze kreeg vanuit de selectiecommissie dan ook een volmondig 'ja'. Recentelijk hebben wij haar ook geplaatst als toezichthouder bij Envida. 

Lees het hele interview in Boardroom Zorg>>

boardroom zorg interview esther