Diversiteit in Raden van Toezicht - van binnen naar buiten

In een wereld waar tegenwoordig echter een tweet voldoende kan zijn om een groot schandaal te weeg te brengen, of die tweet nu de waarheid is of niet, is één van de grootste risico’s voor een organisatie van deze tijd. Om als organisatie in te kunnen spelen op de turbulente buitenwereld heb je niet één, maar meerdere antennes nodig. Mensen met verschillende achtergronden die verschillende dingen op tijd zien. Mensen die het dus ook niet altijd met elkaar eens zijn. Dat is spannend en niet gemakkelijk, maar essentieel om te overleven in de huidige tijd. 

Het beleggen van de ‘van buiten naar binnen’ rol in de Raad van Toezicht is daarom belangrijk. Zeker, in eerste instantie is dit een verantwoordelijkheid voor de bestuurder, maar dat alleen is in mijn ogen niet voldoende. Daar waar maatschappelijke verontwaardiging ontstaat, worden ook toezichthouders ter verantwoording geroepen. Dan kun je de discussie over dit punt maar beter ook al intern gevoerd hebben en weten wat het antwoord is dat je hierop wilt geven. In dit kader betekent diversiteit dus ook dat je mensen met verschillende ‘antennes’ in de Raad van Toezicht nodig hebt om dit ‘van buiten naar binnen perspectief’ op een goede manier in te vullen.

Lees meer over diversiteit in Raden van Toezicht; Deel 3 >>