Diversiteit aan de top - artikel

Ons artikel over De impact van diversiteit aan de top op werving & selectie is nu gepubliceerd door het online platform consultancy.nl.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat we het tegenkomen: burgerinitiatieven, publiek-private samenwerkingen, regionale of lokale samenwerkingen oftewel keten- en netwerksamenwerkingen. Of het nu gaat om duurzaamheid te realiseren, zorg en welzijn centraal rondom cliënten te organiseren of sneller tot innovatie te komen; deze vorm van samenwerken is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 

We zien dat het maatschappelijk middenveld zoals onderwijs, zorg, woningcorporaties en gemeenten de afgelopen jaren door een groot aantal transities is gegaan en zich heeft ontwikkeld tot moderne kennisintensieve organisaties. Ze improviseren voortdurend waardoor oude organisatiemodellen niet meer passen en de traditionele bestuurder uitgespeeld lijkt te zijn.

Dit veranderde speelveld vraagt van een bestuurder om andere vaardigheden en competenties en daarmee om ‘leiderschap nieuwe stijl’. Bij ketensamenwerking gaat het om vertrouwen en de overtuiging dat het samen slimmer en beter kan, niet alleen dromen ontwikkelen voor de organisatie maar ook voor het netwerk en een langetermijnvisie hebben. Hierbij doe je meer een beroep op competenties als verbinden, kennisdelen, samenwerken, empathie en het borgen van resultaat. 


Lees het volledige artikel >>